Ing. Jan Samek - SADUP

Projekce zahrad


Zahrady, parky či jiné ozeleněné plochy se skládají z prvků živých a neživých. Jsou jimi míněny rostliny, vodní plochy, chodníky, kameny, zídky, lavice, altány atd.  Jejich volba a rozmístění velkou měrou rozhoduje o konečné podobě díla a tím i spokojenosti jeho majitele. K dosažení výše zmiňovaného, slouží vypracování kvalitního projektu, který co nejvýstižněji zachycuje daný záměr.

Součástí naší nabídky je kompletní zpracování projektů, které poskytují vyčerpávající informace  potřebné k založení zahrad, parků, jezírek  apod.


Co kompletní projekt obsahuje:

- grafické znázornění řešeného území

Základem všech našich projektů jsou grafická znázornění řešených území (pohledy, procházky virtuální zahradou a půdorysy) včetně seznamů použitých rostlin a výkazů výměr. Návrhy vytváříme pomocí 3D grafiky. Stáváte se tak pozorovatelem, který prochází všechna zákoutí zahrady. K množství pohledů dostáváte do rukou i půdorysný výkres v měřítku (zpravidla 1:100). Ten zachycuje přesná rozmístění rostlin, zahradních prvků a ploch. Součástí výkresu jsou již výše zmiňované seznamy rostlin a výkazy výměr. Obsahují informace o počtech, množstvích a velikostech použitých materiálů. 


- průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva poskytuje podrobné informace o navrhovaném řešení. Uvádíme zde také technologické postupy zakládání zeleně, agrotechnické lhůty, informace o následné údržbě zeleně, informace o hnojení a chemické ochraně.


Co od Vás budeme požadovat:

Podkladem pro vytvoření projektu je nezbytné Vás navštívit a provést potřebná zaměření řešeného území. Je dobré, pokud jsou k dispozici jakékoliv plány s vyznačením tvaru pozemku včetně usazení případných staveb. Dále potřebujeme znát Vaše představy a požadavky na vybavenost zahrady (altán, pergola, jezírko atd.). Vhodné jsou i informace týkající se oblíbenosti určitých rostlinných druhů, barev apod.
    

web engine by IT-Support ihelp®